FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene Voorwaarden Casa Tales

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel alle offertes en overeenkomsten, als alle geleverde producten en diensten door Casa Tales.

Casa Tales is niet aansprakelijk voor de schade van een product nadat deze is gekocht. Natuurlijk kan er altijd contact worden opgenomen om een oplossing voor eventuele klachten te kunnen vinden.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door Casa Tales zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden dan alleen op het desbetreffende onderdeel waar deze op zijn gebaseerd.

De leveringstermijnen die per product door Casa Tales zijn opgesteld, zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij ieder product van toepassing zijn.

Bij niet tijdige levering moet Casa Tales de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

Overschrijding van de leveringstermijn, opgelegd door Casa Tales, geeft de klant niet het recht op schadevergoeding.

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de klant het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail of brief aan Casa Tales te sturen. Eventuele betaling worden in dat geval binnen 10 werkdagen na de schriftelijke melding aan de klant geretourneerd.

Indien blijkt dat de bestelling wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Casa Tales zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Indien de wijziging of aanvulling van de bestelling leidt tot financiële consequenties, zal Casa Tales de klant hierover tevoren inlichten.

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product de bestelling te retourneren. We ontvangen graag een email met het ordernummer en de reden van retour.

U kunt het artikel terugsturen naar het vastgestelde retouradres. Dit dient te gebeuren in de orginele, niet beschadigde verpakking.

Zodra Casa Tales het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, zal Casa Tales het bedrag van het geretourneerde artikel binnen veertien (14) werkdagen terugstorten op de klant zijn of haar rekening, exclusief de verzendkosten van het retourneren naar Casa Tales. De verzendkosten die bij de bestelling zijn betaald worden niet teruggestort.

Casa Tales heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te storten, wanneer er het vermoeden is dat het product geopend of gebruikt is door de klant.

Casa Tales

Indien een product wordt geretourneerd dat volgens Casa Tales schade heeft opgelopen die aan een handeling van de klant te wijten is, zal Casa Tales de klant hiervan op de hoogte brengen via een e-mail. Casa Tales heeft het recht om een deel van het bedrag in te houden als compensatie van de waardevermindering van het product als gevolg van schade.

Let op: er zijn items die wel kunnen worden geretourneerd, maar waar in plaats van het teruggestort krijgen van het aankoopbedrag, u een shoptegoed ontvangt. Dit zijn: items die zijn afgeprijsd; items die zijn besteld met het gebruik van een kortingscode; items die zijn besteld met het gebruik van een cadeaubon; bikini’s/ondergoed en andere “hygiéne” artikelen. Bij al deze items geldt echter dat je een kortingscode krijgt ter waarde van het  aankoopbedrag van de geretourneerde items. Deze kortingscode is een jaar lang geldig en je kunt er voor kiezen om deze eenmalig te besteden. De kortingscode wordt dan automatisch ge-update. De kortingscode is niet geldig voor verzendkosten.

Bij Casa Tales is het niet mogelijk af te rekenen met meerdere coupon-/kortingscodes. Indien de klant in het bezit is van meerdere codes moet er gekozen worden welke wordt gebruikt bij het afrekenen.

Als de klant een factuur van Casa Tales niet binnen 24 uur na de bestelling heeft betaald, wordt er een herinering gestuurd, indien deze genegeerd wordt zal de bestelling automatisch 24 uur na de herinering door Casa Tales worden geannuleerd.

Alle producten die aan de klant worden geleverd blijven eigendom van Casa Tales tot de volledige betaling van de bestelling is verricht.

In het geval dat Casa Tales de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij genoodzaakt het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.

Klachten over de ontvangen producten dienen door de klant binnen 48 uur na de ontdekking per e-mail te worden gemeld aan Casa Tales. Casa Tales zal dan zo spoedig mogelijk de klacht in behandeling nemen.

Adres:

Casa Tales

Oude Middenweg 231 W

2491 AG Den Haag

Nederland

Ing bank : NL73INGB0007967644

Kamer van Koophandel : 69935440

BTW nummer : NL 858071289B01

TOP